1. Erasmus+ - Bevezetés

Az Erasmus+ különleges program, melynek célja, hogy javítsa a fiatalok elhelyezkedési esélyeit, lehetőséget adjon nekik a személyes fejlődésre, valamint támogassa az oktatási, képzési és ifjúsági rendszereket az olyan oktatás és tudás kialakításában, mely biztosítja azokat a képességeket, melyekre napjaink - és a jövő - munkaerőpiacán és társadalmában szükségük van.

Ez a kiadvány bemutatja, hogyan támogatja az EU az oktatást, a képzést, az ifjúságügyet és a sportot.

A következő oldalakon alapvető információkat tudhat meg az ezeken a területeken elérhető lehetőségekről. Részletesebb információ a pályázati útmutatóban található.


Integrált program

Az Erasmus+ 3 pályázati kategóriája:

  • 1. pályázati kategória: tanulási célú mobilitási lehetőségek diákok, doktoranduszok, gyakornokok, fiatalok és fiatal önkéntesek, illetve tanárok, oktatók, előadókés ifjúsági munkások számára.

  • 2. pályázati kategória: lehetőség olyan partnerségek kiépítésére, melyek elősegítik az együttműködést oktatási, képzési intézmények és ifjúsági szervezetek, valamint az oktatás és a munka világa között.

  • 3. pályázati kategória: a reflexió, párbeszéd és adatgyűjtés folyamatá­nak támogatása, mely az oktatási, képzési és ifjúsági téren elérendő szakpolitikai reformok kidolgozásához szükséges.


Lehetőség mindenkinek

Az Erasmus+ lehetőséget kínál:

  • Felsőoktatásban és szakképzésben részt vevő diákok szá­mára, hogy tanuljanak és munkatapasztalatokat szerezzenek külföldön (ideértve a kifelé és befelé irányuló mobilitást a felsőoktatásban).

  • Fiataloknak, hogy részt vehessenek nemzetközi ifjúsági cseré­ken és önkéntes szolgálatban (Európában és Európából is).

  • Tanároknak, képzőknek, előadóknak, adminisztrátoroknak és ifjúsági munkásoknak, hogy külföldön tanítsanak, képzéseket tartsanak és új szakmai perspektívákat ismerjenek meg, vagy megosszák tapasztalataikat (ideértve a kifelé és befelé irányuló mobilitást a felsőoktatásban).

  • Oktatási, képzési és ifjúsági intézmények/szervezetek számára bevált gyakorlatok cseréjére az innováció és modernizáció érdekében.

  • Felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti együtt­működési kezdeményezésekre, melyek erősítik a tanárok és diákok vállalkozó kedvét, és abban is segítenek, hogy a szervezetek könnyebben tudjanak reagálni a munkaerő- piaci igényekre.

  • Támogatás a szakpolitikai folyamatok fejlesztésére az oktatás, képzés és ifjúságügy terén.

  • Együttműködési projektekre a sport területén.


Nyelvtudás a mozgásban részt vevőknek

Minél jobb a nyelvtudása, annál többet ér a külföldön töltött idő. A mobilitási tevékenységek legtöbbje különös súlyt helyez az idegen nyelvek gyakorlására. Ha Ön egyetemista, önkéntes vagy munkatárs/ oktató, aki legalább két hónapot, illetve szakképzésben résztvevő tanuló, aki legalább egy hónapot tölt külföldön a program keretében, akkor az Erasmus+ lehetőséget kínál, hogy fejlessze nyelvtudását, melyet tanulás, munka vagy önkéntes tevékenysége során használ.
© European Union, 2014

Privacy Policy